dissabte, 1 d’octubre de 2011

Porta de Serrans ( València 2011 )


LA PORTA DE SERRANS i/o TORRES DE SERRANS (València).
Edifici creat per l´arquitecte Pere Balaguer i realitzat entre el juny del 1392 i el març del 1398.
Creat per fer-hi cerimonies i entrades d´Oficials i Reis a la ciutat de València on era catalogat com la porta d´entrada de la ciutat. A l´any 1586 es va reconvertir en una presò per nobles i caballers.
A dia d´avui, ès un monument històric a tenir en compte per qui visiti la ciutat de València.