dijous, 28 d’abril de 2011

Això es cosa de l´Home..


Fins a llocs insuspitats arriba l ´home per tal de dificultar l´espai i els hàbits d´alguns animals.Però en aquest món on vivim hi ha això.Llocs a on s´ha d´imposar l´home per tal de no deixar que facin mal bé les coses i/o objectes.